Mitt absolut första ABAB-märke som jag aldrig släpper. Fick det av en ABABvakt som bevakade järnvägsstationen i Västerhaninge i februari 1986 där min mor tjänstgjorde som stationsexpeditiör. Tyvärr har jag helt tappat namnet genom åren då man inte var så noga med sådant när man var 14år. Det jag mins med säkerhet är att han var med och fixade med en motortävling som startade i Kungsträdgården tidigt den första mars 1986 som jag åkte in för att se. Löpsedeln på Sergelstorg löd: PALME MÖRDAD

Man kan undra varför jag lagt upp baksidor och svaret är att framsidorna ser likadana ut. Baksidorna däremot skiljer sig mellan olika upplagor på så vis att tillverkarnamnet står på olika ställen och även annat skiljer sig som exempelvis tillverkningstekniken. Jag vet att det minst förekommer sju olika baksidor varav jag i nuläget har fyra. En sak är säker, man kan aldrig ha för många ABABmärken:)

Man kan undra varför jag lagt upp baksidor och svaret är att framsidorna ser likadana ut. Baksidorna däremot skiljer sig mellan olika upplagor på så vis att tillverkarnamnet står på olika ställen och även annat skiljer sig som exempelvis tillverkningstekniken. Jag vet att det minst förekommer sju olika baksidor varav jag i nuläget har fyra. En sak är säker, man kan aldrig ha för många ABABmärken:)

Man kan undra varför jag lagt upp baksidor och svaret är att framsidorna ser likadana ut. Baksidorna däremot skiljer sig mellan olika upplagor på så vis att tillverkarnamnet står på olika ställen och även annat skiljer sig som exempelvis tillverkningstekniken. Jag vet att det minst förekommer sju olika baksidor varav jag i nuläget har fyra. En sak är säker, man kan aldrig ha för många ABABmärken:)

Man kan undra varför jag lagt upp baksidor och svaret är att framsidorna ser likadana ut. Baksidorna däremot skiljer sig mellan olika upplagor på så vis att tillverkarnamnet står på olika ställen och även annat skiljer sig som exempelvis tillverkningstekniken. Jag vet att det minst förekommer sju olika baksidor varav jag i nuläget har fyra. En sak är säker, man kan aldrig ha för många ABABmärken:)

Ett av de mer svåröverkomliga ABAB-märkena är hundförarmärket. Jag har en gång stött på ett numrerat men är tveksam till om det verkligen var en numrering som ABAB gjort, eller om det var en efternumrering av en oseriös samlare. Jag har påträffat endast fyra sådana märken under de 30år jag samlat och endast ett har varit numrerat. Dock kan det givetvis vara så att man någon gång provat eller haft funderingar på att numrera och en provserie tillverkats. Alla kunskaper i ämnet tas tacksamt emot.

Enligt gamla ABAB-vakter kallas detta bröstmärke för gökungemärke. Mycket ovanligt och jag har endast sett tre stycken under mina 30 samlarår. Har dock inte sett något som detta med en tillagd tygbakgrund men guldkrans. Bakgrunden är helt klart fabrikstillverkad och patinan är äkta tjänsteburet. All info tages tacksamt emot. Märket kommer från ett sterbhus så tyvärr går det inte att fråga den som bar det.

Namnet delvis övertäckt då jag inte fick något svar om det var ok från sterbhuset den kommer från att visa det. Sådant respekteras givetvis till fullo av mig.

En troligen unik tingest, fyra märken som aldrig klipptes isär och heller aldrig ska klippas isär.

Namnbricka av samma sort som försvaret använder. Har aldrig set någon sådan förut och är tacksam för all information om när och vilka som använde dessa. Namnet delvis övertäckt då jag inte fick något svar om det var ok från sterbhuset den kommer från att visa det. Sådant respekteras givetvis till fullo av mig.

En unik tingest som jag inte tror existerar många bevarade av. Ett kort för ABABvakter i tjänst att åka med i Stockholms tunnelbana. Kortet är en gåva från den som en gång i tiden använde det, min gode vän och kollega Tisse.

En liten kul kuriositet som jag inte vet något om. All information om i vilket sammanhang dessa delats ut är av stort intresse:)

En rekryteringsskrift med trevliga bilder som kommer att visas i sin helhet när jag, Windows 8 och scannern blir kompatibla:)

En infoskrift med trevliga bilder som kommer att visas i sin helhet när jag, Windows 8 och scannern blir kompatibla:)

Svenska vakt var en typ av dotterföretag till ABAB. Mer information kommer när tid finnes.

Svenska vakt var en typ av dotterföretag till ABAB. Mer information kommer när tid finnes.

ABAB, Allmänna bevakningsaktiebolaget var ett statligt ägt aktiebolag som bildades 1964 efter beslut i riksdagen.1965 fick företaget monopol på bevakningsuppdrag inom statsverket. Vid uppdrag på skyddsobjekt med hög säkerhetsklassning måste Försvarsmakten anlita ABAB enligt förordningen (1984:589) som upphävdes 1991-07-01.

 ABAB-väktarna var anställda som tjänstemän under tjänstemannaavtal. Anställningen startade med utbildning på ABAB bevakningsskola med sikte på att placera den anställde på ambassad (Stockholm) eller något av skyddsobjekten (övriga landet). Väktar-, ordningsvakt-, skyddsvakt- samt vapenutbildning gav grunden för den enskilde ABAB-vakten. Uniformen var gröna byxor med påsydda pressveck, khaki-skjorta, en grön jacka eller kostym, och en champagnefärgad basker. Vintertid bars även arméns vindrock m/59 försedd med ABAB:s knappar och märken. Utrustningen bars i ett koppelförsett bälte. Märket var en falk med tre kronor. Då ABAB bildades var uniformen lika arméns permissionsuniform m/60, dock uppsydd i grönt i stället för grått tyg.


Jag är mycket intresserad av all typ av bilder, märken, utrustning, tjänstekort, personaltidningar och andra kuriositeter från ABAB. Tveka inte att höra av er om ni har något till salu.

ABAB-historik för kalenderbitaren.

1964

ABAB bildades och vid nyåret 1965 började bevakningsverksamheten. Samtidigt startades egen installationsverksamhet och inrättades en enklare alarmstation och ledningscentral.

Kollektivantal slöts med SIF. De första åren ägnades åt att bygga upp bevakningsorganisationen och då främst kring totalförsvarsuppgifterna.

1968

En egen modern alarmstation invigdes.

Samarbetsavtal tecknades med LME inom det tekniska området.

1970

ABAB tecknade avtal med RPS beträffande bevakning av utländska ambassader och resebyråer.

Etablering i Göteborg och installation av egen alarmstation och ledningscentral.

Statsföretag övertog ägaransvaret och ställde krav på lönsamhet och avkastning.

1972

Etablering i Malmö och installation av egen alarmstation och ledningscentral.

1973

Avtal tecknas med Stockholms polisdistrikt om bevakning av vissa tunnelbanestationer.

1974

Kollektivavtal slöts med HTF.

ABAB lokalvård ab bildades för att bredda serviceutbudet.

Skyddsbevakning i Södertälje förvärvades för att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till Securitas. Bolaget hade kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.

1975

Installationsverksamheten försåldes till Televerkets larmdivision. Samarbetsavtalet inom det tekniska området med LME bröts.

1976

Avtal tecknades med SOSAB om köp av alarmförmedlingstjänster i stället för att realisera ett eget landsomfattande centrallarmsystem.

ABAB etablerar sig i Karlstad och Linköping.

1977

Datorisering av de administrativa och ekonomiska styrsystemen. Uppbyggnad och installation av egen dataverksamhet.

1978

Start av ABAB Totalskydd AB i Norrland där Securitas praktiskt taget hade monopol.

Köp av Svenska vakt i Örebro som hade marknadstäckning i Västsverige.

1979

Utökade ambassad och tunnelbaneuppdrag för ABAB

1980

ABAB lokalvård såldes till ASAB som också tecknade samarbetsavtal med ABAB-gruppen för gemensamt servicepaket.

1981

Skyddsbevakning i Södertälje, Svenska vakt och Totalskydd fusionerades under namnet Svenska vakt.

1982

Svenska vakt tecknade samarbetsavtal med AB Internkontroll för utökat servicepaket inom butikssäkerhet.

Svenska vakt köpte delar av AB Svenska allbevaknings kontrakt för ökad marknadstäckning i Sydsverige.

1989

ABAB köper VÄTAB.

Fusion mellan dåvarande LarmAssistans AB och ABAB.

1992

ABAB upphör och ombildas till Partena Security.