ABAB, Allmänna bevakningsaktiebolaget var ett statligt ägt aktiebolag som bildades 1964 efter beslut i riksdagen.1965 fick företaget monopol på bevakningsuppdrag inom statsverket. Vid uppdrag på skyddsobjekt med hög säkerhetsklassning måste Försvarsmakten anlita ABAB enligt förordningen (1984:589) som upphävdes 1991-07-01.

 ABAB-väktarna var anställda som tjänstemän under tjänstemannaavtal. Anställningen startade med utbildning på ABAB bevakningsskola med sikte på att placera den anställde på ambassad (Stockholm) eller något av skyddsobjekten (övriga landet). Väktar-, ordningsvakt-, skyddsvakt- samt vapenutbildning gav grunden för den enskilde ABAB-vakten. Uniformen var gröna byxor med påsydda pressveck, khaki-skjorta, en grön jacka eller kostym, och en champagnefärgad basker. Vintertid bars även arméns vindrock m/59 försedd med ABAB:s knappar och märken. Utrustningen bars i ett koppelförsett bälte. Märket var en falk med tre kronor. Då ABAB bildades var uniformen lika arméns permissionsuniform m/60, dock uppsydd i grönt i stället för grått tyg.


ABAB-historik för kalenderbitaren.

1964

ABAB bildades och vid nyåret 1965 började bevakningsverksamheten. Samtidigt startades egen installationsverksamhet och inrättades en enklare alarmstation och ledningscentral.

Kollektivantal slöts med SIF. De första åren ägnades åt att bygga upp bevakningsorganisationen och då främst kring totalförsvarsuppgifterna.

1968

En egen modern alarmstation invigdes.

Samarbetsavtal tecknades med LME inom det tekniska området.

1970

ABAB tecknade avtal med RPS beträffande bevakning av utländska ambassader och resebyråer.

Etablering i Göteborg och installation av egen alarmstation och ledningscentral.

Statsföretag övertog ägaransvaret och ställde krav på lönsamhet och avkastning.

1972

Etablering i Malmö och installation av egen alarmstation och ledningscentral.

1973

Avtal tecknas med Stockholms polisdistrikt om bevakning av vissa tunnelbanestationer.

1974

Kollektivavtal slöts med HTF.

ABAB lokalvård ab bildades för att bredda serviceutbudet.

Skyddsbevakning i Södertälje förvärvades för att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till Securitas. Bolaget hade kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.

1975

Installationsverksamheten försåldes till Televerkets larmdivision. Samarbetsavtalet inom det tekniska området med LME bröts.

1976

Avtal tecknades med SOSAB om köp av alarmförmedlingstjänster i stället för att realisera ett eget landsomfattande centrallarmsystem.

ABAB etablerar sig i Karlstad och Linköping.

1977

Datorisering av de administrativa och ekonomiska styrsystemen. Uppbyggnad och installation av egen dataverksamhet.

1978

Start av ABAB Totalskydd AB i Norrland där Securitas praktiskt taget hade monopol.

Köp av Svenska vakt i Örebro som hade marknadstäckning i Västsverige.

1979

Utökade ambassad och tunnelbaneuppdrag för ABAB

1980

ABAB lokalvård såldes till ASAB som också tecknade samarbetsavtal med ABAB-gruppen för gemensamt servicepaket.

1981

Skyddsbevakning i Södertälje, Svenska vakt och Totalskydd fusionerades under namnet Svenska vakt.

1982

Svenska vakt tecknade samarbetsavtal med AB Internkontroll för utökat servicepaket inom butikssäkerhet.

Svenska vakt köpte delar av AB Svenska allbevaknings kontrakt för ökad marknadstäckning i Sydsverige.

1989

ABAB köper VÄTAB.

Fusion mellan dåvarande LarmAssistans AB och ABAB.

1992

ABAB upphör och ombildas till Partena Security.