Aktuellt

 

 

Medlemmar, pågrund av den tråkiga tid vi nu upplever så måste vi ställa in både årsmötesresan 2020 och sommarresan 2020. I första hand måste vi tänka på våra medlemmars hälsa och följer Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter som i nuläget gäller till den 31/12. Föreskrifterna ses nedan. Då vår förening inte påverkar våra medlemmars ekonomi eller vardag så gör vi i styrelsen nödvändiga avsteg från stadgarna och skjuter allt till nästa år. Stöd för detta agerande finns i sjätte paragrafen i IBF-stadgarna. Vi förlänger våra mandat för styrelsen, valberedningen och revisorerna och justerar det på nästa årsmöte. För er som själva kommer göra expeditioner ut i markerna så glöm inte skriva en rad till Spårläget och fota så vi alla får njuta på avstånd. Vår fantastiska tidning görs numera i färgtryck som givetvis gynnar nutida tagna bilder på ett helt annat vis än förut så klicka på där ute. Ta väl hand om er så ses vi nästa år då detta virus  förhoppningsvis lämnat oss.

 

Mvh

Styrelsen

2020-04-17

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; beslutade den 1 april 2020.

 

Föreningar

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genom-

föra dem digitalt, samt

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

 

Personer över 70 år och andra riskgrupper

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som till- hör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

1. begränsa sina sociala kontakter,

2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och

3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.