Min stolthet i samlingen!

Sjal för flygvärdinna till sommaruniform som var i bruk mellan 1967-1983. Denna har burits i början av 80-talet av dåvarande flygvärdinnan Pia Pedersen som var baserad på SAS CPH.

Sjal för flygvärdinna till vinteruniform som var i bruk mellan 1971-1983. Denna har burits i början av 80-talet av dåvarande flygvärdinnan Pia Pedersen som var baserad på SAS CPH.

Handskar som förr var godkända och krav för flygvärdinna, men köptes dock in enskilt av personalen. Detta par är inköpt på NK i Malmö. Dessa är en mycket uppskattad gåva till min samling, och har burits av givaren i början av 80-talet, dåvarande flygvärdinnan Pia Pedersen som var baserad på SAS CPH.

Part of my SAS collection of the old logotype. 26mm in 18k gold and enamel with three diamonds for 25 years service. 78mm in brass and enamel for uniform. 102mm sticker for use on various things. 149mm in brass and enamel for podium and other finer things. Extremely unusual. 403mm sticker for use on various things. 498mm sticker for use om various things. 802mm plastic sign for use in and on airports. Probably very few preserved. 1610mm plastic sign for use in and on airports. Probably very few preserved.

SAS, ett flygbolag med vackra emblem och stor betydelse för Sverige. Jag är intresserad av flyg, flygplan och i synnerhet uniformerna som hör till. För att kunna ha någon möjlighet till ett samlande som är rimligt har jag begränsat mig till det bolag jag gillar mest, SAS. Texter om föremålen på bilderna kommer efterhand när tid finnes. Den personalgrupp jag beundrar mest för deras insats och tålamod med de resande är flygvärdinnorna.