Fotot är taget av auktionsfirman Smågårde Auktioner i Tofta på Gotland. En väldigt trevlig och hjälpsam auktionsfirma. Besök gärna deras hemsida och fynda så som jag gjorde med denna unika kask från Wisby model 1896: www.smagarde.nu

Fotot är taget av auktionsfirman Smågårde Auktioner i Tofta på Gotland. En väldigt trevlig och hjälpsam auktionsfirma. Besök gärna deras hemsida och fynda så som jag gjorde med denna unika kask från Wisby model 1896: www.smagarde.nu

Framsida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm. Brickan är på baksidan försedd med nål (saknas dock) och märkt: FÅRÖSUNDS POLISDISTRIKT 4.

Baksida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm.Brickan är på framsidan märkt: POLIS och med bild av polisvapnet modell 1954.

Framsida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Denna bricka har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Brickan är på baksidan märkt: KLINTEHAMNS POLISDISTRIKT 1. Exakt data när han började och slutade i Klintehamns polisdistrikt är okänt i nuläget. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Baksida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Denna bricka har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Brickan är på framsidan märkt: POLIS och med bild av polisvapnet modell 1954. Exakt data när han började och slutade i Klintehamns polisdistrikt är okänt i nuläget. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Framsida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Brickan är på baksidan märkt: KLINTEHAMNS POLISDISTRIKT 4.

Baksida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla.Brickan är på framsidan märkt: POLIS och med bild av polisvapnet modell 1954.

Framsida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Brickan är på baksidan märkt: SLITE POLISDISTRIKT 1.

Baksida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla.Brickan är på framsidan märkt: POLIS och med bild av polisvapnet modell 1954.

Framsida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Brickan är på baksidan märkt: VISBY STADS POLISDISTRIKT 10.

Baksida av polisbricka modell 1954 som var i bruk över hela landet fram till 1/7-1971. Tillverkare: SPORRONG 55x40mm exklusive ögla. Brickan är på framsidan märkt: POLIS och med bild av polisvapnet modell 1954.

Mössmärke 68 x 71mm för poliskonstapel på Gotland årtal ca 1855 - 1887 ( käppimodell ). På baksidan kan man se att samma baksidesstans som till Stockholms märke använts. Sankt Erik och de tre kronorna ses träda fram men dock syns dessa inte alls på framsidan trotts att dessa klart är utanför det område som Gotlandsvapnet upptar.

Mössmärke 68 x 71mm för poliskonstapel på Gotland årtal ca 1855 - 1887 ( käppimodell ). På baksidan kan man se att samma baksidesstans som till Stockholms märke använts. Sankt Erik och de tre kronorna ses träda fram men dock syns dessa inte alls på framsidan trotts att dessa klart är utanför det område som Gotlandsvapnet upptar.

Stora mössmärket modell 1926 som var i bruk över hela landet fram till 1954. Det vänstra med nål på baksidan för vintermössa och det högra med skruv på baksidan för skärmmössa. Tillverkare: SPORRONG 90x50mm. Dessa mösmärken har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Kragspegelkrona modell 1926 som var i bruk över hela landet fram till 1954. Tillverkare: SPORRONG 28x35mm. Denna kragspegelkrona har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Dessa uniformsknappar har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Vänster: Från Visby polisdistrikt (olika varianter förekommer med små skillnader i utförande) som var i bruk fram till 1954. Tillverkare: SPORRONG 8mm i diameter. Troligen har den burits under hans tid i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt som då löd under Visby. Mitten: Från Gotlands län (olika varianter förekommer med små skillnader i utförande) som var i bruk fram till 1954. Tillverkare: SPORRONG 8mm i diameter. Troligen har den burits under hans tid i Roma polisdistrikt. Höger: Rikstäckande modell 1954. Tillverkare: LAGERSTRÖMS 9mm i diameter. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Axelklaffsemblem (även kragspegelemblem för regnrock) rikstäckande modell 1954 som var i bruk till 1974 enligt reglementet men i verkligheten ända in på 90-talet. Tillverkare: SPORRONG 30x25mm. Detta axelklaffsemblem har burits av Axel Hagvall född 1906 och avliden 1976. Han avslutade sin polisiära bana vid polismyndigheten i Visby och tjänstgjorde sin sista yrkesversamma tid vid Kronofogdemyndigheten i Visby. Data som är säkra om denna polisman är följande. Ur svenska polisens rulla år 1933: Gotlands Län HAGWALL, JAKOB AXEL JOHANNES, fjärdingsman, Visby, Follingbo och Akebäcks distrikt, f. 11/6 1906 i Akebäck, Gotlands län, son till lantbrukaren Arvid Hagvall o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 21/3 1931 med Thyra Karin Elvira Valbäck. Fjärdingsman i Follingbo och Akebäcks socknars distrikt 1/1 1932. Adress Akebäck, Visby. Ur svenska polisens matrikel 1942:GOTLANDS LÄN Roma polisdistrikt. Fjärdingsman: Hagvall, J. A. f. 11/6 06. Anst. 1/1 32. Roma-kloster. Tel. Roma 135.

Detta är min samling av Gotlandsrellaterade polisiära ting. Det är även det jag samlar och söker i första hand med ljus och lykta. Jag är på jakt efter polisbrickor, polistjänste/id-kort, allt i uniformsväg, skrifter, bilder och annat som har med polisen på Gotland att göra. Förvaring av tjänste/id-kort i min samling sker givetvis i kassaskåp under 100% diskretion. Jag betalar mycket bra och är 100% ärlig.

Mitt stora intresse för Gotland har att göra med att jag är född där och det alltid i hjärtat kommer att vara hemma! Jag söker även bilder på brickor och annat även om jag inte kan införliva sakerna i min egen samling. Min samling innom detta område kommer doneras till då passande museum på Gotland när jag inte längre kan ta hand om den.

Från Katthammarsviks gamla polisdistrikt på östra Gotland sökes verkligen allt, bilder, suddiga bilder, tidningsartiklar, allt, allt, allt! I Katthammarsviks polisdistrikt ingick socknarna: Ala,  Anga, Ardre, Gammelgarn, Kräklingbo  och Östergarn.

I Gammelgarn har jag mina rötter.

www.gotlandsgubben.se@hotmail.com