Detta är min samling av Gotlandsrellaterade polisiära ting. Det är även det jag söker i första hand med ljus och lykta. Allt i uniformsväg och annat som har med polisen på Gotland att göra. Givetvis i första hand brickor men har ni något annat så tveka inte att höra av er. Mitt stora intresse för Gotland har att göra med att jag är född där och det alltid kommer att vara hemma! Jag vill även ha bilder på brickor och annat även om jag inte kan införliva sakerna i min egen samling.

www.gotlandsgubben.se@hotmail.com