SIDANS FRAMTID ÄR OSÄKER I NULÄGET. TIDSBRIST ÄR ORSAKEN.